27 iul. 2021
Ultima ora
Home / Actualitate / SC SAV-BOG TRANS SRL: ANUNT – ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

SC SAV-BOG TRANS SRL: ANUNT – ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

 

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CONSULTANTA 

elaborare si implementare proiect

                                                                                                                                                              15.09.2020

 • Titlul proiectului: „Cresterea competitivitatii prin investitii in domeniul constructiilor”
 • Locatia de implementare: sat Salcuta, loc Titu, Oras Titu, judetul Dambovita
 • Numele beneficiarului : SAV-BOG TRANS SRL,
 • Adresa postala : sat Lunguletu, comuna Lunguletu, judet Dambovita, România.
 • Programul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
 • Autoritatea de Management: MLPDA – Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei
 • Organismul Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
 • Valoarea totală estimata a proiectului: aprox. 2.717.140,00 euro fara TVA, finanțarea nerambursabilă:
 • Data începerii și data finalizării: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023)
 • codul MySMIS: nespecificat:
 • Durata contractului de servicii: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023).
 • Locul de prestare a serviciilor: la sediul solicitantului privat si la sediul consultantului.
 • Obiectivul(ele) proiectului: îmbunătățirea competitivității economice a SAV-BOG TRANS SRL prin creșterea productivității muncii in unul dintre sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate, prin investitii in domeniul constructiilor.

Societatea SAV-BOG TRANS SRL, CUI RO15479050, J15/405/2003, email: nicoleta_savulescu@yahoo.com, telefon: 0722796667, organizeaza procedura competitiva de atribuire a contractului de achizitie de servicii de consultanta, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08 august 2016, servicii constand in: elaborare Plan de afaceri, intocmire dosar si depunere proiect de finantare, managementul investitiei conform contractului de finantare si legislatiei in vigoare.

 •  Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 128.000 euro *(fara TVA), respectiv 619.456,00 lei (fara TVA) *Valoarea in euro se calculeaza la cursul Inforeuro valabil pentru luna septembrie 2020: 1 euro = 4,8395 lei ; Modalitatile de plata se vor stabili prin contract.
 • Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 20.09.2020 ora 16.00
 • Termen de raspuns la clarificari : 23.09.2020 ora 16.00
 • Data limita de depunere a ofertelor: 26.09.2020 ora 16.00
 • Adresa de depunere a ofertelor: Lunguletu, România, Str. Nu are nr., judetul Dâmbovita

Operatorii economici interesati pot solicita documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si formularele prin solicitare transmisa la adresa de mail: nicoleta_savulescu@yahoo.com

SAV-BOG TRANS SRL   

Date de contact beneficiar: email: nicoleta_savulescu@yahoo.com, telefon: 0722796667

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web