23 oct. 2020
Ultima ora
Home / Actualitate / Prahova, MARAMI S.R.L – ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

Prahova, MARAMI S.R.L – ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

16.09.2020

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII CONSULTANTA

elaborare si implementare proiect

                 

 • Titlul proiectului: „Reabilitare si extindere Hotel Marami, amenajare teren aferent, alei carosabile si pietonale, spatiu parcare, utilitati si organizare de santier”.
 • Locatia de implementare: in judetul Prahova
 • Numele beneficiarului: MARAMI S.R.L,
 • Adresa : Str Furnica, nr. 52, loc Sinaia, judet Prahova,
 • programul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
 • Autoritatea de Management: MLPDA – Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei
 • Organismul Intermediar: ADR Sud-Muntenia
 • Valoarea totală estimata a proiectului: aprox. 5.500.000 euro fara TVA , finanțarea nerambursabilă:
 • Data începerii și data finalizării: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023)
 • codul MySMIS: nespecificat:
 • Durata contractului de servicii: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023)
 • Locul de prestare a serviciilor : la sediul solicitantului privat si la sediul consultantului.
 • Obiectivul(ele) proiectului: îmbunătățirea competitivității economice a MARAMI SRL prin creșterea productivității muncii in unul dintre sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate, prin reabilitarea si extinderea Hotelului Marami.

Societatea MARAMI S.R.L., J29/1220/2004, CUI 16503157, email: hotel@marami.ro, telefon: 0759.033.040, organizeaza procedura competitiva de atribuire a contractului de achizitie de servicii de consultanta, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08 august 2016, servicii constand in: elaborare Plan de afaceri, intocmire dosar si depunere proiect de finantare, managementul investitiei conform contractului de finantare si legislatiei in vigoare.

 •  Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 218,000,00 euro* (fara TVA), respectiv 1.055.011,00 lei lei (fara TVA) *Valoarea in euro se calculeaza la cursul Inforeuro valabil pentru luna septembrie 2020: 1 euro = 4,8395 lei ; Modalitatile de plata se vor stabili prin contract.
 • Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 21,09.2020, ora 16.00
 • Termen de raspuns la clarificari : 24.09.2020, ora 16.00
 • Data limita de depunere a ofertelor: 28.09.2020, ora 16.00
 • Adresa de depunere a ofertelor: Sinaia, str. Furnica nr. 52, Jud Prahova

Operatorii economici interesati pot solicita documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si formularele prin solicitare transmisa la adresa de mail: hotel@marami.ro

 

MARAMI S.R.L.

 

            Date de contact beneficiar:

Sinaia, str. Furnica nr. 52, Jud Prahova;

email: hotel@marami.ro. telefon: 0759.033.040.

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava montaj tapet
avocat ploiesti creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web