24 iun. 2021
Ultima ora
Home / Actualitate / Anunt inchiriere pasune – Primaria comunei Matasaru

Anunt inchiriere pasune – Primaria comunei Matasaru

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

– COMUNA MATASARU, cu sediul în localitatea Matasaru, sat Cretulesti, nr.78, județul Dambovita, având CUI 4449437, TEL: 0371180506, FAX: 0372252117, e-mail: primariamata_db@yahoo.com.

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Imobil, proprietate publica a comunei  Matasaru, identificat astfel:

– teren in suprafata de 148 mp,  situat in intravilanul satului Poroinica, aflat in proprietatea privata a Comunei Matsaru si in administrarea Consiliului Local al Comunei Matasaru, conform HG nr. 1350/2001. Temei legal: OUG.nr.57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Secretariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Secretariatul Primăriei comunei Matasaru, comuna Matasaru, sat Cretulesti, nr. 78, județul Dambovita.

3.3. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 30.06.2021 ora1400.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.07.2021 ora 10:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Matasaru, comuna Matasaru, sat Cretulesti nr. 78, județul DAmbovita, birou secretar.

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă:

Într-un exemplar, în două plicuri sigilate.

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

09.07.2021 ora 11.00, Primăria comunei Matasaru, comuna Matasaru, sat Cretulesti nr. 78, județul Dambovita, sala de sedinte.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dambovita, Municipiul Targoviste, Calea Bucuresti, nr.3, tel.: 0245/612344, e-mail:  tr-dambovita-brp@just.ro

Data transmiterii anunțului, în vederea publicării: 10.06.2021.

Reprezentant legal

Primar,

Naie  Radu

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web