12 aug. 2022
Ultima ora
Home / Actualitate / Targoviste: SEDINTA ORDINARA a Consiliului Local Municipal

Targoviste: SEDINTA ORDINARA a Consiliului Local Municipal

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta ordinara in ziua de 28.07.2022

 

Primarul Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan, avand in vedere:

 • Prevederile art. 133 (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) i art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

     In temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE:

 Art. 1 (1) Se convoaca Consiliul Local Municipal Targoviste, in sedinta ordinara, in ziua de 28 iulie 2022, ora 14°0, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art. 2 Dispozitia de convocare impreuna cu materialele aferente proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali in format electronic, pe adresele personale de e-mail.

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula si transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Targoviste – email: consiliul.local.tgv@gmai1.com

                                                                                                       CONTRASEMNEAZA PENTRU  LEGALITATE,

PRIMARUL                                                                 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE,

MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,                                                           jr. Chiru-Catalin Cristea

jr. Daniel-Cristian Stan

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

PENTRU  SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL

MUNICIPIULUI TARGOVITE DIN DATA DE 28.07.2022

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea debran arii de la centrala tennica de bloc a unor locuinte din blocurile construite prin A.N.L
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului Municipiului Targoviste la data de 30 iunie 2022
 3. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Targoviste pe anul 2022
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr. 1 din Municipiul Targoviste, judeful Dambovita”
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Gradinitei cu program prelungit nr. 2 din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita”
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Gradinitei cu program normal 11 din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita”
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale Grigore Alexandrescu din Targoviste, judetul Dambovita”
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica moderata a Scolii Gimnaziale Prof. Paul Banica din Municipiul Targoviste, judetul Dambovita”
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Liceului Teoretic Ion Heliade Radulescu din Targoviste, judetul Dambovita”
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Liceului Voievodul Mircea din Targoviste, judetul Dambovita”
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea, modemizarea, extinderea si dotarea Scolii Gimnaziale loan Alexandru Bratescu-Voinesti din Targoviste, judetul Dambovita”
 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea, modemizarea si dotarea Scolii Gimnaziale Vasile Carlova din str. Lt. Parvan Popescu, nr. 12, Targoviste, judetul Dambovita”
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitarea, modemizarea, extinderea si dotarea Colegiului Economic Ion Ghica din Targoviste, judetul Dambovita”
 14. Proiect de hotarare pentru modificarea C.L. nr. 439/06.11.2018 privind aprobarea documentatiei Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte pentru tineri destinate inchirierii, specialisti din sanatate – Etapa I – Aleea Trandafirilor, Nr. 26″
 15. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L. nr. 440/06.11.2018 privind aprobarea documentatiei Studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrari tehnico-edilitare si sistematizare verticala pentru obiectivul de investitii ,,Construire locuinte pentru tineri destinate inchirierii, specialisti din invatamant – Etapa II – Aleea Trandafirilor, 26″
 16. Proiecte de hotarari privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
 17. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Municipiului Targoviste
 18. Proiecte de hotarari privind inchirierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile
 19. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor locuinte ANL catre actualii chiriasi
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unor locuinte din fondul locativ de stat catre actualii chiriasi
 2. lnformare privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul I al anului 2022.

CONTRASEMNEAZA PENTRU  LEGALITATE,

PRIMARUL                                                                 SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGOVIȘTE,

MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,                                                           jr. Chiru-Catalin Cristea

jr. Daniel-Cristian Stan

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

prices web design Dubai beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala caviar bucuresti caviar dubai Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasistrategii de promovare vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site anunturi