08 dec. 2021
Ultima ora
Home / Actualitate / Targoviste: SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DIN DATA DE 24.11.2021

Targoviste: SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI DIN DATA DE 24.11.2021

DISPOZIŢIE
privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte
în şedinţă ordinară în ziua de 24.11.2021

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 24 noiembrie 2021, ora 9″, la Sala de Consiliu,
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – email:
consiliul.local.tgv@gmail.com

                                                                                                               CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                                                                                SECRETARUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,                                                             MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,

jr. Daniel Cristian Stan                                                                                 jr. Chiru Catalin Cristea

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 24.11.2021

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Salubritate
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea Municipal Security S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Târgovişte pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022
 5. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 1 05/28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii v„Amenajare Centru Social Integrat pentru Persoane Vârstnice şi Cantină de Ajutor Social
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 25/30.01 .2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții n i”Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiții „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare ), Modernizare și Echipare Creșa nr. 16”
 9. Proicct de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 428/31. 10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizare bază sportivă la Colegiul Naţional Constantin Carabella dinTârgovişte,
  judetul Dâmboviţa”
 10.  Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 441/06.11.201 8 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare parc public de agrement şi loisir U.M. GARĂ ”
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 219/30.05.2019 privind pi a probarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa”
 2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei prin Compania Națională de Investitii „C.N.I” S.A. a amplasamentului situat în Municipiul Târgovişte, str. Silviu Stănculescu, DJ 711, punct Sagricom şi asigurarea condițiilor în vederea executari obiectivului de investitii Proiect tip – Construire cresa mica
 3. Proiect de hotărâre privind a probarea valorii finale a obiectivului de investiții „Modernizare şi reabilitare Cinematograf Independența” Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa şi includerea acestuia în evidenț a patrimonială a Municipiului Târgoviște
 4. Proiect de hotărâre privind includere a în evidența patrimonială a Municipiului Târgovişte a obiectivului de investiții „Eficientizarea energetică prin reabilitarea și consolidarea clădirilor publice din Municipiul Târgovişte, Judeţ Dâmbovița – Grădinița cu program prelungit Nr. 15”
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgovişte
 6. Proicct de hotărâre privin d includerea in domeniul public al Municipiului Târgovişte a investițiilor CL 1 „Lucrări la sursele de apă ale Municipiului ui Târgovişte” şi CL 3 „Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă și
  canalizare Târgovişte”
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriei locuințelor pentru tineri, construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate în chirierii” realizat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul
  Târgovişte

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRIMARUL                                                                                                SECRETARUL GENERAL AL

MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,                                                             MUNICIPIULUI TȂRGOVIȘTE,

jr. Daniel Cristian Stan                                                                                 jr. Chiru Catalin Cristea

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

pressione alta cosa fare beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasistrategii de promovare vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site anunturi