23 mart. 2023
Ultima ora
Home / Actualitate / Targoviste: SEDINTA EXTRAORDINARA a Consiliului Local Municipal

Targoviste: SEDINTA EXTRAORDINARA a Consiliului Local Municipal

DISPOZITIE

privind convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta extraordinara in ziua de 14.09.2022

 

         Primarul Municipiului Targoviste, jr. Daniel-Cristian Stan, avaind in vedere:

 • Prevederile 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b), alin. (5) i art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196· alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificarile si                        completarile ulterioare;

DISPUNE:

 Art. 1 (1) Se convoaca Consiliul Local Municipal Targoviste, in sedinta extraordinara, in ziua de 14 septembrie 2022, ora 9°°, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevazut in anexa la prezenta dispozitie.

Art. 2 Dispozitia de convocare impreuna cu materialele aferente proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali in format electronic, pe adresele personale de e­ mail.

Art. 3 Consilierii muncipali pot formula si transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Targoviste email·: consiliul.local.tgv@gmail.com

                                                                                                        CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

                       PRIMARUL                                                                                        SECRETARUL GENERAL

     MUNICIPIULUL TȂRGOVlȘTE,                                                        AL MUNICIPIULUL TȂRGOVlȘTE,

           jr. Daniel Cristian Stan                                                                              jr. Chiru-Catalin Cristea

 

Anexa la Dispozitia nr. 2078/09.09.2022

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI

pentru sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal Targoviste, din data de 14 septembrie 2022

 1. Proiect de hotarare pentru modificarea HCL nr. 272/27.08.2021 privind aprobarea relocarii activitatilor Scolii Gimnaziale ,,Tudor Vladimirescu” din Targoviste in vederea realizarii obiectivului ,,Imbunatatirea infrastructurii educationale prin extinderea reabilitarea, modemizarea si echiparea Scolii Gimnaziale ,,Tudor Vladimirescu” din Targoviste, jud. Dambovita”
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ,,Infiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Municipiul Targoviste, judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta C3 – Managementul deseurilor lnvestitia 11. Dezvoltarea, modemizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia 1. A. Infiintarea de centre de colectare prin aport voluntar
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitii ,,lnfiintarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in Municipiului Targoviste, judetul Dambovita”
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea implementarii proiectului si a cheltuielilor legate de obiectivul de investitii ,,Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea selectiva a deseurilor pe raza Municipiului Targovieyte, judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta C3 – Managementul deseurilor lnvestitia 11. Dezvoltarea, modemizarea si completarea sistemelor de management integrat al deseurilor municipale la nivel de judet sau la nivel de orase/comune, Subinvestitia 1.1. B. Construirea de insule ecologice digitalizate
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Renovarea energetica a Scolii Gimnaziale Vasile Carlova din Targoviste, judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientii – Componenta C5 – valul Renovarii – Axa prioritara 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – 6A si 6B, str. Ion Ghica din Municipiul Targoviste, Judetul Daimbovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta CS – valul Renovarii – Axa I – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocuiui de locuinte – 26, sc. A si B, str. Tineretului din Municipiul Targoviste, Judetul Daimbovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta CS – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocului de locuinte – 81, sc. A si B, Bulevardul Unirii din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta CS – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocului de locuinte – 82A, A si B, str. Dr. Benone Georgescu din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita” in cadml Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta CS – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – A4 sc. F, A4 sc. G, A4 sc. H, AS sc. I si AS sc. J, str. Mircea cel Batran din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componehta CS – valul Renovarii – Axa I – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale                                                                                         ‘

      11. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a          Blocurilor de locuinte – El, E2, E3, E4, ES, E6, E7, E8, str. Poet Grigore Alexandrescu din Municipiul Targoviste,         Judetul Dambovita” in  cadrul Planului National de  Redresare si  Rezilienta  –  Componenta CS – valul Renovarii          – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – Gl, G2, G3, G4, str. Mircea eel Batran din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta CS – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – J2, J3 sc.A, J3, sc. B, J4 A, J4 sc. B, J5, sc. A, Bdul. Independentei din Municipiul Targoviste, Judetul Dambovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta C5 – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ,,Renovarea energetica a Blocurilor de locuinte – XlA, XlB, Xl C, Mircea eel Batran din Municipiul Targoviste, Judetul Daimbovita” in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta – Componenta C5 – valul Renovarii – Axa 1 – Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri rezidentiale multifamiliale

      15.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Municipiului Targoviste pe anul                 2022

 1. Proiect de hotarare aprobarea indexarii anuale cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, precum si stabilirea unor impozite
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea debransarii de la centrala termica de bloc a unor locuinte din blocurile construite prin A.N.L.

                                                                                                         CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,

                       PRIMARUL                                                                                        SECRETARUL GENERAL

     MUNICIPIULUL TȂRGOVlȘTE,                                                        AL MUNICIPIULUL TȂRGOVlȘTE,

           jr. Daniel Cristian Stan                                                                              jr. Chiru-Catalin Cristea

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

prices web design Dubai beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala caviar bucuresti caviar dubai Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasistrategii de promovare vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site anunturi