Potrivit:

  • prevederilor Hotararii A.D.I “Managementul integrat al deșeurilor in județul Dâmbovița” de modificare a Hotararii ADI nr. 421/14.11/.2023 privind aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici;
  • Hotărârii A.D.I “Managementul integrat al deșeurilor in județul Dâmbovița” nr.430/28.02.2024, privind modificarea si completarea Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici (instituții publice, operatori economici, II, IF, PFA, fundații și asociații non-profit);
  • si a HCL nr. 68/30.05.2024 privind stabiliarea si aprobarea cuantumului taxei de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici si a  Metodologiei de instituire și colectare a taxei de salubrizare de la utilizatorii noncasnici;

Vă aducem la cunoștință faptul că, aveți obligația completării și depunerii declarației de impunere in vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare.

Hotărârile menționate, metodologia, precum și anexele la acestea sunt afișate pe site-ul Primăriei Orasului Titu, sectiunea Monitorul Oficial Local (https://www.asista.ro/asista-orasul-titu-hotarari-consiliu-local-965).

Declarația de impunere se poate depune atât fizic, la sediul institutiei cât și online, la adresa de mail: primariatitu@yahoo.com si poate fi descarcata de pe site-ul Institutiei Primăriei Orasului Titu (https://primariatitu.ro/), sectiunea INFORMATII DE INTERES PUBLIC- Serviciul Impozite si Taxe (formulare si informatii).

DIRECTIA ECONOMICA

SERVICIUL IMPOZITE SI TAXE

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.primariatitu.ro/pdf/02.07.2024//ANUNT%20TAXA%20SALUBRIZARE.pdf