12 apr. 2021
Ultima ora
Home / Actualitate / Dambovita, Titu: Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc

Dambovita, Titu: Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc

Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc din Orasul Titu, judetul Dambovita” are ca scop serviciului social de prevenire a excluziunii sociale și a abandonului școlar pentru copiii cu vârsta între 6-15 ani prin :

 1. asigurarea sprijinului și a supravegherii la efectuarea temelor,
 2. organizarea de activități de recreere și socializare adecvate vârstei copiilor,
 3. acordarea de consiliere socială și psihologică copiilor și părinților/ reprezentanților legali ai acestora în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase a copiilor în familie,
 4. asigurarea unei mese zilnice pentru copii corespunzătoare nevoilor lor nutriționale.
 • Serviciul social se adreseaza copiilor scolari cu varsta intre 6-15 ani, care provin din familii cu domiciliul pe raza Orasului Titu si care se regasesc in situatii de risc.
 • Capacitatea centrului este de 15 locuri.

Acte necesare

 a1) in situatia in care beneficiarii se adreseaza direct Centrului:

 • cererea de admitere in centru;
 • acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate a beneficiarului(faptul ca este apt pentru intrarea in colectivitate), precum si recomandarea medicului de specialitate(daca este cazul);
 • copii dupa actele de identitate- copil/parinti/reprezentanti legali;
 • adeverinta de venit sau dupa caz cupon de pensie sau orice alt document din care sa rezulte venitul realizat de membrii familiei;
 • adeverinta de la unitatea de invatamant frecventata de copil;
 • certificat de casatorie, sentinta de divort, certificat de deces-parinti (in functie de caz);
 • aviz epidemiologic;
 • ancheta sociala intocmita de angajații Serviciului de Asistență Socială UAT Titu.

a2) in situatia in care beneficiarii sunt referiti de alte institutii:

·         vor fi necesare actele de la punctul a1), subpunctele 2-8

Procedura de admitere este detaliată în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament de organizare si functionare a servicului social “Centrul de ingrijire de zi pentru copiii aflati in situatii de risc din Orasul Titu,judetul  Dambovita”.

b) Criterii de eligibilitate pentru selectia beneficiarilor:

 1. copii cu varsta intre 6-15 ani, inscrisi la scoala;
 2. provin din familii cu domiciliul pe raza Orasului Titu;
 3. copii clinic sanatosi, conform atestarii medicului de familie si fara incadrare in grad de handicap;
 4. copii aflați în risc de separare de familie;
 5. copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;
 6. copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;
 7. copii ce necesită sprijin suplimentar în procesul educational (cauzat de rămâneri în urmă la învățare, absenteism scolar, etc.) și se află în risc de abandon școlar;
 8. sunt orfani de unul sau ambii părinți;
 9. fac parte din familii numeroase;
 10. parintii sunt pensionari, bolnavi cronici sau au certificate de incadrare in grad de handicap emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulti, in conditiile legii;
 11. copii care provin din familii monoparentale, cu un nivel scazut de educatie;
 12. copii care provin din familii in care exista violenta domestică sau alte situații de dificultate care pun la risc dezvoltarea fizica, psihica si emotionala a minorilor;
 13. copii care provin din familii beneficiare de venit minim garantat sau alte beneficii sociale;
 14. copii lasati in grija bunicilor de parintii plecati in strainatate.
 15. copii aflați în alte situații de dificultate propuse de catre comisie.

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa apartina obligatoriu criteriilor 1) – 3) și cel puțin unuia dintre criteriile 4)-15).

Centrul de îngrijire de zi pentru copiii aflați in situații de risc din Orașul Titu, județul Dâmbovița

strada: Mihai Viteazu,nr. 68, e-mail: centrudezititu@gmail.com, tel: 0345104058

Personă de contact: Coordonator Muscăloiu Cristina

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava vidanjare iasi
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web