11 dec. 2023
Ultima ora
Home / Actualitate / Dambovita: Niciodata nu e prea tarziu sa te intorci la scoala

Dambovita: Niciodata nu e prea tarziu sa te intorci la scoala

    Abandonul școlar și diversele forme de părăsire timpurie a școlii reprezintă o problemă a sistemului de învățământ din România. Factorii care determină abandonul școlar pornesc de la problema mediului defavorizat în care trăiesc copiii. Condițiile materiale precare sunt cele care determină, în cea mai mare măsură, abandonul școlar. O parte importantă dintre cei care abandonează timpuriu învățământul fac parte din familii care trăiesc din resurse financiare extrem de limitate, în unele cazuri sub pragul de sărăcie absolută. Foarte mulți copii se află în situația de a munci, alături de părinți, pentru a aduce venituri în casă. Pe lângă factorul economic, nivelul scăzut de educație al părinților este un element care influențează, de cele mai multe ori, în sens negativ, frecventarea școlii. Invocat este și factorul cultural (căsătoriile timpurii, de exemplu) când copiii (în special fetele) nu mai sunt lăsăți să frecventeze școală. Există însă și motive precum „se plictisesc la ore” sau „la ce îi trebuie școală, eu nu am făcut și sunt bine”.
Programele tip “a două şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor și adulţilor care nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar și gimnazial, oferind posibilitatea continuării şi finalizării învățământului obligatoriu. Fiind un program flexibil (organizarea orarului se face în funcţie de nevoile cursanţilor), cei care participa în acest program nu sunt nevoiți să-şi întrerupă activitatea generatoare de venituri sau cea familială (îngrijirea copiilor, a casei etc.).
Programul este structurat pe două niveluri: A doua şansă – învăţământ primar şi A doua şansă – învăţământ secundar inferior. Nu există limită superioară de vârstă, condiţia este ca aceştia să fi depăşit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei și care se află în următoarele situații:
Pentru programul A doua şansă – învăţământ primar:
 nu au participat deloc la educaţia formală – şcolară;
 au fost înscrişi, dar au abandonat învăţământul primar – indiferent de momentul şi motivele
abandonului;
 nu au absolvit, până la vârsta de 14 ani, învăţământul primar.
Pentru programul A doua şansă – învăţământ secundar inferior:
 au absolvit învăţământul primar obligatoriu (inclusiv în sistemul A doua şansă) dar nu şi-au
continuat educaţia
sau:

Proiect co-finanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020

 au absolvit o parte din clasele corespunzătoare învăţământului gimnazial (V, VI sau VII), dar au abandonat şcoala pe parcursul acestui ciclu de învăţământ – indiferent de momentul şi motivele abandonului.
Copiii, tinerii și adulții care nu au absolvit învățământul obligatoriu și care doresc să-și continue școala au posibilitatea de a se înscrie gratuit în Programul “A doua șansă”, desfășurat în cadrul Proiectului “Mai multe șanse prin educație!” (POCU/665/6/23/134358). Proiectul este cofinanțat din
Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și este derulat de Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa și Inspectoratul Judeţean Mureş. În prezent, în județul Dâmbovița, derulăm clase de învățământ primar la Conțești, Potlogi (Românești), Telești Ludești, Mătăsaru și clase de învățământ secundar (gimnazial) la Băleni (Poiana), Voinești (Mătăsaru), Voinești (Telești Ludești).
Fiecare persoană care finalizează programul va obține un certificat de absolvire și va putea putea să-și continue studiile la nivel gimnazial. Totodată, absolvenţii programului „A doua şansă” pentru învăţământul secundar inferior, care urmează stagiul de pregătire practică de 720 de ore şi care susţin şi promovează examenul de certificare a competenţelor profesionale, dobândesc şi certificat de calificare profesională care le facilitează accesul pe piața muncii.

Pentru mai multe informații privind înscrierea în grupul țintă ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:
Inspectoratul Judeţean Dâmboviţa, telefon: 0245 211 891 Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, telefon: 0314328436

Proiectul ,,Mai multe şanse prin educaţie!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, este derulat de Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmboviţa și Inspectoratul Judeţean Mureş.

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

prices web design Dubai beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala caviar bucuresti caviar dubai Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasistrategii de promovare vidanjare iasi
avocat ploiesti
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site anunturi