12 apr. 2021
Ultima ora
Home / Actualitate / Dambovita: Anunt inchiriere pasune – Primaria Matasaru

Dambovita: Anunt inchiriere pasune – Primaria Matasaru

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

– COMUNA MĂTĂSARU, cu sediul în localitatea Mătăsaru, sat Creţuleşti, nr. 78, județul Dâmboviţa, având CUI 4449437, TEL: 0371180506, FAX: 0372252117, e-mail: primariamata_db@yahoo.com.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:

Imobil, proprietate publică a comunei Mătăsaru, identificat astfel:

– teren pășune, 7,14  ha, situată în extravilan, conform HG nr. 1350/2001. Temei legal: OUG. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, de la sediul instituției, Secretariat.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Se poate obține de la Secretariatul Primăriei comunei Mătăsaru, comuna Mătăsaru, sat Creţuleşti, nr. 78, județul Dâmboviţa.

3.3. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 26.04.2021, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03.05.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria comunei Mătăsaru, comuna Mătăsaru, sat Creţuleşti nr. 78, județul Dâmboviţa, birou secretar.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Într-un exemplar, în două plicuri sigilate.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:

03.05.2021 ora 11.00, Primăria comunei Mătăsaru, comuna Mătăsaru, sat Creţuleşti, nr. 78, județul Dâmboviţa, sala de sedinţe

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Calea Bucureşti, nr. 3, tel.: 0245/612344, e-mail: tr-dambovita-brp@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 05.04.2021.

Reprezentant legal

Primar,  Naie Radu

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava vidanjare iasi
beton imprime paris creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web