23 oct. 2020
Ultima ora
Home / Actualitate / SC TREND ENERGY SRL: ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

SC TREND ENERGY SRL: ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA elaborare si implementare proiect

                                                  ANUNT DE PRESA

                                                                                                                                                              08.10.2020

ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA  elaborare si implementare proiect

 • Titlul proiectului: „Fabricarea de produse din cauciuc”
 • Locatia de implementare a proiectului : Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia.
 • Numele beneficiarului: TREND ENERGY SRL
 • Adresa postala: Bulevardul Apicultorilor nr. 12-16, subsol, ap S1, sector 1, Bucuresti
 • Programul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
 • Autoritatea de Management: MLPDA – Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei
 • Organismul Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
 • Valoarea totală estimata a proiectului: aprox. 3.700.000,00 euro fara TVA, finanțarea nerambursabilă: nespecificat
 • Codul MySMIS: nespecificat
 • Data începerii și data finalizării: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2, (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023)
 • Durata contractului de servicii: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023).
 • Locul de prestare a serviciilor: la sediul solicitantului privat si la sediul consultantului.

Obiectivul(ele) proiectului: îmbunătățirea competitivității economice pentru societatea TREND ENERGY SRL prin investitii in domeniul fabricarii produselor din cauciuc.

SOCIETATEA TREND ENERGY, CUI 26394847, J40/403/2010 telefon: 0737300373, email dan.rada@trendenergy.ro, organizeaza procedura competitiva de atribuire a contractului de achizitie de servicii de consultanta, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08 august 2016, servicii constand in: elaborare Plan de afaceri, intocmire dosar si depunere proiect de finantare, managementul investitiei conform contractului de finantare si legislatiei in vigoare.

 • Valoarea estimata maxima a contractului de achizitie este de 210.000,00 euro* (fara TVA), respectiv 1.014.678,00 lei (fara TVA). *Valoarea in euro se calculeaza la cursul Inforeuro valabil pentru apelul POR lansat in august 2020, respectiv: 1 euro = 4,8318 lei; Modalitatile de plata se vor stabili prin contract,
 • Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14.10.2020 ora 16.00.
 • Termen de raspuns la clarificari:  16.10.2020 ora 16.00.
 • Data limita de depunere a ofertelor:  19.10.2020 ora 16.00.
 • Adresa de depunere a ofertelor: Bulevardul Apicultorilor nr. 12-16 , subsol, ap S1, sector 1, Bucuresti
 • Operatorii economici interesati pot solicita documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si formularele prin solicitare transmisa la adresa de mail:

 TREND ENERGY SRL –   Date de contact solicitant: RADA LUCIAN DANIEL

                                                     email: dan.rada@trendenergy.ro,  telefon: 0737300373

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava montaj tapet
avocat ploiesti creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web