21 Mai 2019
Ultima ora
Home / Actualitate / DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta ordinara in ziua de 30.05.2018

DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Targoviste in sedinta ordinara in ziua de 30.05.2018

Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

Prevederile art. 39 alin. 1,3, 5 şi 6 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art. 68 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE :

Art. unic Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţa ordinară, în ziua de 30 mai 2018, orele 14()0, la Sala de Consiliu, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte şi Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere – Filiala Judeţeană Dâmboviţa „Colonel Dumitru
  Băltăreţu” şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Judeţeană Dâmboviţa „Mihai Viteazul” pentru organizarea unui pelerinaj la Cimitirele de Onoare ale Eroilor Români din Ţiganca, Crocmaz şi
  Călăraşi din Republica Moldova, în perioada 06 – 08 iunie 2018
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Municipiul Târgovişte şi Asociaţia „Rumanos en La Plana”
 3. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice din cadrul Poliţiei Locale a Municipiului Târgovişte
 4. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice din cadrul Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat
 5. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii contractuale din cadrul Teatrului Municipal Tony Bulandra Târgovişte
 6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la Municipal Security S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la Municipal Security S.R.L. Târgovişte
 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa S.A.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri şi cheltuieli (execuţie bugetară) al ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte pentru anul 2017 şi a indicatorilor de performanţă economică pentru anul 2018
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local la data de 31.03.2018
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Realizarea şi extinderea sistemelor de canalizare pe străzile Braşovului, Valul Cetăţii, Locotenent Viorel Mărceanu, Soarelui
  şi Nicolae Bălcescu din Târgovişte
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modenizare şi reabilitare drumuri de interes local în Municipiul Târgovişte – LOT 2”
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor economici aprobaţi prin H.C.L. nr. 76/05.05.2010, cu modificările ulterioare, pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi amenajare creşă în zona Grădiniţei nr.
  8 Târgovişte”
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 266/28.07.2017 referitoare la finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II-a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere şi amenajare Creşă în zona Gradiniţei nr. 8 Târgovişte”
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere pe orizontală şi pe verticală C1 – P+M”, Târgoviţte, str. Iancu Jianu nr. 21, jud. Dâmboviţa, beneficiari: Diaconu Florin şi Diaconu Diana Elena
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului – Verbal nr. 3 din data de 10.05.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.
 17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Târgovişte a unor bunuri imobile
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Târgovişte
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 la Contractul de Concesiune nr. 10/216/2012
 20. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii/concesionării unor bunuri imobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        VIZAT DE LEGALITATE,

PRIMAR,                                                                                          SECRETARUL MUNICIPIULUI,

jr. Daniel-Cristian Stan                                                                         jr. Chiru-Cătălin Cristea

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti cabinet kinetoterapie Bucuresti hormigon impreso alicante
beton amprentat
beton amprentat

beton amprentatdetergenti rufe
Béton Imprimé Montpellier Laminina Beton amprentat Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava tractari auto nadlac
pelerinaj israel
tractari auto nadlac laminina
case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad
hotel iasi avocat ploiesti - pahar carton
- hormigon impreso alicante
- cursuri contabilitate Bucuresti
- realizare site web
videochat constanta cabina foto bucuresti gradinita sector 1
creare magazin online promovare site creare site web traduceri autorizate Iasi creare magazin online promovare Google Adwords dezvoltare aplicatii web promovare site web Campanii de link building Promovare Google creare portal imobiliar creare portal stiri
» realizare site web
bijuterii argint Pandora
cazare pensiune Sinaia
tavane extensibile