23 oct. 2020
Ultima ora
Home / Actualitate / COSMESCU FOR SRL – ANUNT pentru ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN DOMENIUL FORAJELOR DE MARE ADANCIME

COSMESCU FOR SRL – ANUNT pentru ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN DOMENIUL FORAJELOR DE MARE ADANCIME

                                                                         ANUNT DE PRESA                                                       05.10.2020

ANUNT ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA 

     elaborare si implementare proiect                 

 • Titlul proiectului: „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE IN DOMENIUL FORAJELOR DE MARE ADANCIME”
 • Locatia de implementare a proiectului : Loc Baicoi, Oras Baicoi, Strada FUNDATURA CERNEI, nr 17, Judet Prahova.
 • Numele beneficiarului: COSMESCU FOR SRL
 • Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 18, MEZANIN, bloc 5B, Scara 2, ap 25, Sector 4, Bucuresti.
 • Programul: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.2 – „Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor”
 • Autoritatea de Management: MLPDA – Ministerul Lucrarilor Publice Dezvoltarii si Administratiei
 • Organismul Intermediar: Agentia de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia
 • Valoarea totală estimata a proiectului: aprox. 3.200.000,00 euro fara TVA, finanțarea nerambursabilă: nespecificat
 • Codul MySMIS: nespecificat
 • Data începerii și data finalizării: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2, (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023)
 • Durata contractului de servicii: incepand cu data semnarii contractului de consultanta si pana la 31.12.2023, cu posibilitatea de prelungire daca va fi cazul, in conformitate cu cerintele POR 2.2., (Perioada de realizare a activitatilor proiectului dupa semnarea contractului de finantare nu va depasi data de 31.12.2023).
 • Locul de prestare a serviciilor: la sediul solicitantului privat si la sediul consultantului.
 • Obiectivul(ele) proiectului: îmbunătățirea competitivității economice pentru societatea COSMESCU FOR SRL prin investitii in domeniul forajelor de mare adancime.

SOCIETATEA COSMESCU FOUR SRL, CUI 19083040, J40/15910/2006 din 09.10.2006 telefon: 0723682278, email cosmescu_foraje@yahoo.com,  organizeaza procedura competitiva de atribuire a contractului de achizitie de servicii de consultanta, conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1284 din 08 august 2016, servicii constand in: elaborare Plan de afaceri, intocmire dosar si depunere proiect de finantare, managementul investitiei conform contractului de finantare si legislatiei in vigoare.

 • Valoarea estimata a contractului de achizitie este de 130.000,00 euro*(fara TVA), respectiv 628.134,00 lei (fara TVA). *Valoarea in euro se calculeaza la cursul Inforeuro valabil pentru apelul POR lansat in august 2020, respectiv: 1 euro = 4,8318 lei; Modalitatile de plata se vor stabili prin contract.
 • Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:12.10.2020 ora 16.00.
 • Termen de raspuns la clarificari : 14.10.2020 ora 16.00.
 • Data limita de depunere a ofertelor: 16.10.2020 ora 16.00.
 • Adresa de depunere a ofertelor: Bulevardul Unirii, nr. 18, MEZANIN, bloc 5B, Scara 2, ap 25, Sector 4, Bucuresti
 • Operatorii economici interesati pot solicita documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si formularele prin solicitare transmisa la adresa de mail:

 COSMESCU FOR SRL –   Date de contact solicitant: POPA CARMEN  ILEANA 

                                                   email: cosmescu_foraje@yahoo.com,telefon: 0723682278

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti mobilier scolar pressione alta cosa fare beton amprentat
beton amprentat
panouri radiante incalzire in pardoseala Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava montaj tapet
avocat ploiesti creare magazin online traduceri autorizate Iasi realizare site web