15 Noi 2019
Ultima ora
Home / Actualitate / DAMBOVITA: ANUNT-PRIMARIA COMUNEI PIETRARI ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE „INSPECTOR, CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT”

DAMBOVITA: ANUNT-PRIMARIA COMUNEI PIETRARI ORGANIZEAZA CONCURS DE RECRUTARE PENTRU OCUPAREA FUNCTIEI PUBLICE DE EXECUTIE „INSPECTOR, CLASA I GRAD PROFESIONAL DEBUTANT”

PRIMARIA COMUNEI PIETRARI anunta că în data de 12.12.2017, ora 10.00 la sediul Primăriei comunei Pietrari , județul Dâmbovița este programată desfășurarea probei scrise a concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție ”inspector, clasa I grad profesional debutant” (contabil) în cadrul compartimentului financiar-contabil si resurse umane din aparatul de specialitate al Primarului comunei Pietrari .

 1. a) Probele stabilite pentru concurs sunt:

– selecția dosarelor de înscriere

– proba scrisă

– interviul.

 1. b) Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Primăriei comunei Pietrari ,strada Calea Targovistei , nr. 86,  județul Dâmbovița, tel. 0245240854, fax 0245240926, pietraridambovita@yahoo.com persoana de contact secretar al Comunei Pietrari -Coman Alina.

Dosarul de concurs cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele documente:

 • Formularul de înscriere (se va obține de la secretariatul comisiei de concurs sau de pe pagina de internet);
 • CV model comun european;
 • Copia actului de identitate;
 • Copia diploma de studiu certificate și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări si perfectionari;
 • Cazier judiciar;
 • Copie adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului;
 • Declarația pe proprie răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucraror al securitatii sau colaborator al acesteia.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, sau în copii legalizate, cu exceptia copia actului de identitate.

 1.    c) Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții de participare la concurs:

– condițiile generale prevăzute de art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

– studii universitare  absolvite cu diplomă de licenţă respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice

 1. d) Bibliografie:

1.Constituţia Romậniei,republicată;

2.Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare;

3.Legea nr.7/2004 privind codul de conduită al funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

4.Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

5.Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată în anul 2003;

6.Ordonanța de Guvern nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată în 2003, cu modificările și completările ulterioare;

7.Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată.

 

 

Autor Florent MOCANU

Lasa un comentariu

automatizari porti Bucuresti cabinet kinetoterapie Bucuresti mobilier scolar beton amprentat
beton amprentat

beton amprentatdetergenti rufe
Béton Imprimé Montpellier Laminina Beton amprentat Inchirieri atv Bran Epilare cu ceara Iasiavocat suceava tractari auto nadlac
tractari auto nadlac case in rate iasi
montaj tapet
hotel barlad
hotel iasi avocat ploiesti - pahar carton
- realizare site web
videochat constanta cabina foto bucuresti gradinita sector 1
creare magazin online promovare site creare site web traduceri autorizate Iasi creare magazin online promovare Google Adwords dezvoltare aplicatii web promovare site web Campanii de link building Promovare Google creare portal imobiliar creare portal stiri
» realizare site web
bijuterii argint Pandora
cazare pensiune Sinaia
tavane extensibile